MTA akadémiai díj

  • Nyomtatás

Tisztelt munkabizottság!

 

2021. 05. 03-án MTA Akadémiai díjával tüntették ki kollégánkat, Tóth Imrét, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológaiai Kar Fizikai Kémiai Tanszékének professor emeritusát a mágneses magrezonancián alapuló képalkotó módszerekben nélkülözhetetlen fémkomplex kontrasztanyagok szintézisében és fizikai-kémiai jellemzésében elért kimagasló eredményeiért, a multinukleáris NMR-módszerek széles körű koordinációs kémiai alkalmazásáért és fejlesztéséért; a magyar kémiai kutatások nemzetközi elismertségének öregbítéséért; valamint kiemelkedő kutatói, egyetemi oktatói munkájáért, iskolateremtő tevékenységéért és példamutató szakmai közéleti aktivitásáért. 

 

A magasrangú akadémiai kitüntetéshez szívből gratulálunk!

 

Az MTA 194. közgyűlése, melyen többek közt ez a díj is átadásra került, teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi linken. Ugyanezen ünnepi (online) ülés megnyitóját követően Karikó Katalin tartott felvillanyozó előadást tudományos munkásságáról. 

 

Felvétel az MTA 194. közgyűléséről